Συχνές ερωτήσεις

Για να αλλάξει κάποιος προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ακολουθήσει μια πολύ απλή διαδικασία. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με το νέο σας πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η όλη διαδικασία είναι γρήγορη και δεν έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για εσάς.

Όχι, η αλλαγή παρόχου είναι μια δωρεάν διαδικασία για όλους τους καταναλωτές.

Την όλη διαδικασία της αλλαγή παρόχου αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ και από την ημέρα που θα υπογράψετε τη σύμβαση απαιτούνται 7 εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί.

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι μια καθαρά εμπορική/λογιστική μεταβολή οπότε δεν υπάρχει περίπτωση το ρεύμα να διακοπεί στο ακίνητό σας. Η παροχή ρεύματος είναι εγγυημένη από τον ΔΕΔΔΗΕ στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Για την ώρα ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν όλες οι περιοχές της χώρας. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός νησιών τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, «μη διασυνδεδεμένα νησιά» τα οποία οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου χαρακτηρίζεται ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει με ρεύμα τους καταναλωτές που δεν εκπροσωπούνται από κάποιον προμηθευτή λόγω υπαιτιότητας του τελευταίου. Τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ορίζει η ΡΑΕ και η μεταφορά σε αυτή την υπηρεσία γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον πελάτη.

Η εγγύηση επιστρέφεται και γίνεται συμψηφισμός στον τελευταίο λογαριασμό του υφιστάμενου παρόχου ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Τελικός.

Στους περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας η εγγύηση είναι υποχρεωτική, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα πλήρους ή μερικής απαλλαγής όπως με την ενεργοποίηση της πάγιας εντολής. Το ποσό της εγγύησης είναι συνήθως ίσο με το κόστος του ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και καταβάλλεται για να καλύψει τυχόν μελλοντικές οφειλές που μπορεί να έχει ο πελάτης. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβετε από το νέο σας πάροχο.

Ο λογαριασμός ρεύματος που λαμβάνετε από τις περισσότερες εταιρείες είναι μηνιαίος και χωρίζεται σε δύο τύπους:

έναντι – ο οποίος υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση

εκκαθαριστικός – που υπολογίζεται με βάση την πραγματική κατανάλωση όπως αυτή καταμετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επίσης υπάρχει ο Τελικός λογαριασμός ο οποίος εκδίδεται όταν σταματάει η ηλεκτροδότηση ή εκπροσώπηση του ακινήτου από τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως χρεώσεις προμήθειας ή ανταγωνιστικές χρεώσεις χαρακτηρίζονται οι χρεώσεις που καθορίζονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και διαφέρουν μεταξύ των παρόχων. Σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και αντανακλούν το κόστος που έχει ο κάθε προμηθευτής για την παραγωγή και προμήθεια ρεύματος σε οικονομικές τιμές.

Σε κάθε λογαριασμό ρεύματος πέρα από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις θα βρείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τους φόρους και τα τέλη που αναλογούν σε όλους τους καταναλωτές και είναι ανεξάρτητες που προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για τη χρήση των υποδομών ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούν. Οι χρεώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος που έχετε επιλέξει.

Ως λοιπές χρεώσεις χαρακτηρίζονται οι χρεώσεις που επιβάλλονται μέσα από την φορολογία και σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η τιμή της κιλοβατώρας εξαρτάται από την εταιρεία και το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και συνεπώς δεν έχουν ρεύμα απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικού τέλους για την καθαριότητα και τον φωτισμό υποβάλλοντας μια υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο.

ΟΤΣ είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η τιμή την οποία εισπράττουν όσοι δίνουν (πωλούν) ηλεκτρικό ρεύμα στο Σύστημα και πληρώνουν όσοι αγοράζουν ενέργεια από το Σύστημα. Η ΟΤΣ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ανταγωνιστικού κόστους ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ΟΤΣ αλλάζει κάθε ώρα. Αυτό σημαίνει πως βγαίνει ένας μέσος όρος για κάθε ημέρα και στη συνέχεια για τον μήνα.

Στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει η “προσαύξηση σύμφωνα με άρθρο 8.8”. Ποια είναι αυτή;

Είναι οι μειώσεις ή αυξήσεις των Χρεώσεων Προμήθειας σε περίπτωση που υπάρξει πολύ μεγάλη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Η προσαύξηση αυτή γίνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου φαίνεται η πραγματική κατανάλωση.

Ναι, βρίσκεται αναρτημένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

οι υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

οι υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA) οι οποίες δεν εκπροσωπούνται από κάποιον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

Η υπαγωγή γίνεται αυτόματα από τη στιγμή που ο πελάτης δεν επιλέγει κάποια εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ή έχει λήξει ο χρόνος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Οι χρεώσεις που εφαρμόζονται υπολογίζονται σύμφωνα με το τιμολόγιο αναφοράς και έχουν μια προσαύξηση της τάξης του 12% ανά κατηγορία πελατών.

Την ευθύνη για την καταμέτρηση έχει ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος τις στέλνει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για να υπολογίσουν το κόστος της κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που έχουν διακοπή στην ηλεκτροδότηση απευθυνόμαστε στον ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου.