ΔΕΔΔΗΕ – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο επίσημος φορέας στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκονται όλα τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Ρόλος του είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ όμως είναι πλήρως ανεξάρτητη διοικητικά και λειτουργικά.

Λειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επιφορτισμένος με δύο διαφορετικές λειτουργίες:

τη Διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

τη Διαχείριση των αγορών των Μη Συνδεδεμένων Νησιών

Επιπλέον μέσα από τον ρόλο που έχει για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την άριστη ενεργειακή απόδοση αλλά και η απρόσκοπτη και οικονομική πρόσβαση των καταναλωτών και τον προμηθευτών στο δίκτυο διανομής.

Επειδή η διαχείριση του δικτύου διανομής είναι μονοπώλιο και δεν υπάρχει ανταγωνισμός οι δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ επιβλέπονται και ρυθμίζονται από τη ΡΑΕ ενώ υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που έχουν ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ

Οι βασικοί στόχοι που καλείται να εκπληρώσει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι οι παρακάτω:

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας μέσω επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης που έχει ως στόχο τη μείωση των διακοπών ρεύματος, τη βελτίωση της τάσης κ.α.

φροντίζει ώστε το Δίκτυο να είναι αξιόπιστο και ασφαλές και όλοι να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτό

αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει όπως η εξυπηρέτηση, η ικανοποίηση αιτημάτων κ.α.

υλοποίηση έργων με ελάχιστο λειτουργικό κόστος το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση του Δικτύου, την αυτοματοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του.

Διακοπές ρεύματος

Συχνά ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιεί προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να τη συντήρηση, αναβάθμιση ή ενίσχυση του δικτύου και για αυτές ενημερώνει το κοινό. Στόχος τους είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα αρκετά σπάνια συμβαίνουν και μη προγραμματισμένες διακοπές συνήθως για να αποκατασταθεί κάποια βλάβη στο δίκτυο παροχής ρεύματος.

Βλάβες δικτύου

Οι βλάβες στο δίκτυο μπορεί να συμβούν για διάφορους λόγους όπως πεσμένα καλώδια λόγω κακοκαιρίας ή κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ως καταναλωτές δηλώνουμε τη βλάβη του συντομότερο ώστε να υπάρξει γρήγορη αποκατάσταση της ζημιάς.

Μοναδικός υπεύθυνος για τις διακοπές ρεύματος και τις βλάβες στην Ελλάδα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.