ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών ιδρύθηκε μόλις το 2020 και είναι αποτέλεσμα της διάσπασης του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ. Βασικός μέτοχος της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι το ΤΑΙΠΕΔ ο οποίος κατέχει το 65% των μετοχών της και το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.

H ΔΕΠΑ Υποδομών διαθέτει τη δική της εταιρική δομή η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η δομή της είναι η εξής:

ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ

ΕΔΑ Αττικής

ΔΕΔΑ ΑΕ

 

Σκοπός της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι να αναπτύξει το δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα ώστε να διευρυνθεί το δίκτυο διανομής και να έχουν σε αυτό πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές. Επιπλέον η ΔΕΠΑ Υποδομών έχει στα μελλοντικά της σχέδια ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για να αυξήσει το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με άμεσο στόχο τα επόμενα χρόνια να αναπτύξει πάνω από 2.500χμ αγωγών φυσικού αερίου φέρνοντάς το πιο κοντά σε 255.000 καταναλωτές.