ΔΕΠΑ – Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Η ΔΕΠΑ ιδρύεται το 1988 και είναι η εταιρεία η οποία ξεκινάει την εισαγωγή φυσικού αερίου στην  Ελλάδα προσφέροντας ένα καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικό τρόπο λειτουργίας μιας σειρά βιομηχανιών αλλά και ενέργεια σε χαμηλή τιμή για τους καταναλωτές.

Κατά την πάροδο των ετών η ΔΕΠΑ έχει δημιουργήσει έναν σύγχρονο όμιλο από εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων καταναλωτών. Έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν σημαντικό κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ενώ παράλληλα αναπτύσσει και το εγχώριο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου με σκοπό όλο και περισσότερες περιοχές να μπορούν να έχουν φυσικό αέριο σε χαμηλές τιμές.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το φυσικό αέριο σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, όπως η χαμηλή του τιμή, η μεγάλη ενεργειακή απόδοση αλλά και το γεγονός πως παράγει ελάχιστους ρύπους έχουν σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια ραγδαία ανάπτυξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ευκολία σε οικιακές, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Βασικός στόχος της ΔΕΠΑ είναι να προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες φυσικού αερίου στους καταναλωτές διατηρώντας το σημαντικό ρόλο που έχει στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου. Εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική θέση που έχει η Ελλάδα καθώς και το ενεργειακό της δυναμικό η ΔΕΠΑ έχει καταφέρει η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εγχώριου δικτύου φυσικού αερίου η ΔΕΠΑ έχει κατασκευάσει πάνω από 1000χμ δικτύου υψηλής πίεσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και πάνω από 5.000χμ δικτύου μέσης πίεσης. Επιπλέον δημιούργησε ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης στις αστικές περιοχές της χώρας.