ΕΣΑΗ – Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ΕΣΑΗ είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης πρωτοβουλίας των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στο μέλλον με την κατασκευή 6 σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Το ύψος των επενδύσεων αγγίζει τα 1,5 δις ευρώ.

Στον ΕΣΑΗ συμμετέχουν οι εξής εταιρείες: ELPEDISON Α.Ε., MYTILINEOS Α.Ε., ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και MOTOR OIL HELLAS A.E.. Βασικός τους στόχος είναι η προώθηση και διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η παραγωγή της με οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του ΕΣΑΗ

Ο ΕΣΑΗ διαθέτει 6 μονάδες παραγωγής οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο, με την παραγωγή τους να φτάνει τις 2.500MW συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην επάρκεια της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. ΟΙ μονάδες είναι σύγχρονες και έχουν μεγάλη απόδοση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μονάδες που ανήκουν στην ΕΣΑΗ είναι οι παρακάτω:

Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας – Mytilineos – Protergia

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 444MW και λειτουργεί από το 2011

Θεσσαλόνίκη – ELPEDISON Α.Ε.

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 390MW και λειτουργεί από το 2005

Θήβα – Ήρων 2

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 432MW και λειτουργεί από το 2010

Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας – Mytilineos Αλουμίν της Ελλάδος

Σταθμός ΣΗΘ συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο ο οποίος έχει δυνατότητα παραγωγής 334MW και λειτουργεί από το 2008

Άγιοι Θεόδωροι – Κόρινθος Power

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 436MW και λειτουργεί από το 2012

Θίσβη – Elpedison Ενεργειακή

Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 421MW και λειτουργεί από το 2010