ΠΚΥ – Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ή ΠΚΥ για συντομία είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το νόμο, να προμηθεύει οικιακούς πελάτες και μη οικιακούς με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA οι οποίοι έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή ή δεν μπορούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας με τους εμπορικούς όρους που ισχύουν όταν σταματήσουν να εκπροσωπούνται από τον τελευταίο προμηθευτή ή έχει λήξει η περίοδος προμήθειας ρεύματος από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Είναι δηλαδή οι πελάτες στους οποίους έχει κοπεί το ρεύμα για διάφορους λόγους, όπως απλήρωτοι λογαριασμοί, και ο ΠΚΥ είναι υποχρεωμένος να τους προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια.

Η υπαγωγή στον ΠΚΥ γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειαστεί κάποια ενέργεια από τον καταναλωτή μόλις σταματήσει η εκπροσώπησή του από τον ΠΤΚ ή τον τελευταίο Προμηθευτή. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δώσει εντολή εκπροσώπησης σε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή δεν έχει υποβληθεί από τον πελάτη αίτηση για διακοπή σύνδεσης.

Για να σταματήσει η εκπροσώπηση από τον ΠΚΥ πρέπει να ξεκινήσει η εκπροσώπηση του πελάτη από έναν νέο προμηθευτή όπως αυτή καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και να γίνει γνωστοποίηση στον πελάτη, τον προμηθευτή καθώς και στον ΠΚΥ.

Η τιμολόγηση των καταναλώσεων όσων καταφεύγουν στον ΠΚΥ γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 2400/17.06.2020. Ο λογαριασμός εκτός από τη χρέωση της υπηρεσίας έχει και τους ανάλογους φόρους, τις χρεώσεις υπέρ τρίτων και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στη νομοθεσία.

Αν ένας καταναλωτής ενταχθεί στο καθεστώς ΠΚΥ, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυτό δεν σημαίνει πως απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από τις υποχρεώσεις που έχει για έγκαιρη εξόφληση των οφειλών του. Αν δεν εξοφλήσει τους λογαριασμούς του τότε θα γίνει εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών για διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.