ΥΚΩ – Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Αν πάρουμε στα χέρια μας έναν λογαριασμό ρεύματος θα παρατηρήσουμε πως υπάρχει μια σειρά χρεώσεων η οποία αναφέρεται ως ΥΚΩ ή Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Οι χρεώσεις ΥΚΩ επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον Πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Οι ΥΚΩ είναι μια σειρά χρεώσεων οι οποίες εισπράττονται από το κράτους ώστε ορισμένες ομάδες συμπολιτών μας (κάτοικοι νησιών, ευπαθείς ομάδες ή ειδικές κατηγορίες) να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικό ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ομάδες που επωφελούνται των χρεώσεων είναι αυτές που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πολύτεκνες οικογένειες, και ευπαθείς ομάδες όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα κ.α. Ακόμα χάρη στις χρεώσεις ΥΚΩ οι κάτοικοι των μη διασυνδεδεμένων νησιών προμηθεύονται ρεύμα στις ίδιες τιμές με αυτές που ισχύουν για τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι χρεώσεις ΥΚΩ επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν επιλέξει. Εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

– οι δικαιούχοι ΚΟΤ
– πολύτεκνες οικογένειες
– όσοι δικαιούνται Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης με τετραμηνιαία κατανάλωση μέχρι 10.000kWh

Ο υπολογισμός χρέωσης του ΥΚΩ είναι εξαιρετικά απλός και γίνεται από τον τύπο:

Μοναδιαία χρέωση x κιλοβατώρα