Οριακή τιμή συστήματος (Ο.Τ.Σ.)

Εδώ θα βρεις τον φθηνότερο πάροχο χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ

Η αλήθεια είναι πως σήμερα καταναλώνουμε πολύ περισσότερο ρεύμα από ότι στο παρελθόν και οι ανάγκες μας ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα το ρεύμα που παράγεται στη Ελλάδα να μην επαρκεί. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο τους μήνες που υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια όπως ο χειμώνας και το καλοκαίρι. Αυτό έχει σαν συνέπεια η χώρα μας να εισάγει ρεύμα από άλλες χώρες και να αυξάνεται η τιμή χονδρικής προς τους προμηθευτές.

Τι είναι η Οριακή τιμή συστήματος ή Τιμή Εκκάθαρσης Αγοράς (ΤΑΕ)

Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν ελάχιστοι καταναλωτές και ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που γνωρίζουν τον όρο Οριακή Τιμή Συστήματος ή ρήτρα ΟΤΣ. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως οι όροι “ρήτρα ΟΤΣ” και “ρήτρα αναπροσαρμογής” είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επίσης πλέον η ΟΤΣ αναφέρεται ως Τιμή Εκκάθαρσης Αγοράς ή ΤΑΕ.

Ας δούμε όμως λίγο τι ακριβώς είναι η ΟΤΣ. Ουσιαστικά πρόκειται για τη χονδρική τιμή που αγοράζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι εναλλακτικοί, το ρεύμα πριν το πουλήσουν στους καταναλωτές. Για να υπολογιστεί αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος ο οποίος λαμβάνει υπόψιν την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχουν. Ουσιαστικά οι επενδυτές, πάροχοι, μεταφέρουν το ρίσκο της επένδυσης που κάνουν στους καταναλωτές. Αν οι επένδυση αποτύχει καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα, αν πετύχει τότε ίσως δούμε χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος.

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

Έτσι όταν υπογράφουμε ένα συμβόλαιο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί σχεδόν όλοι οι πάροχοι, εκτός από τη ΔΕΗ, όταν στα προγράμματά τους δεν έχουν ρήτρα ΟΤΣ τότε χρεώνουν μεγαλύτερη τιμή για το πάγιο και το κόστος της κιλοβατώρας. Η ΟΤΣ ορίζεται κάθε μήνα από τον ΛΑΓΗΕ, που είναι κρατική εταιρεία, και ανακοινώνεται σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπολογισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής ή ΟΤΣ.

Πριν δούμε ένα παράδειγμα για το πως χρεώνεται ο ΟΤΣ να διευκρινίσουμε πως 1 Mwh ισούται με  1000kWh.

Ας υποθέσουμε πως το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ανώτερη και ποια η κατώτερη τιμή που έχει ορίσει ο προμηθευτής μας. Έστω πως η κατώτερη τιμή είναι 40€/MWh και η ανώτερη 55€/MWh. Σε περίπτωση που για το τετράμηνο η μέση ΟΤΣ είναι μεταξύ 40€/MWh και 55€/MWh τότε δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση στο λογαριασμό μας. Αν όμως η μέση ΟΤΣ, για το τετράμηνο, είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τις τιμές που έχει δώσει ο δικός μας πάροχος τότε θα δούμε είτε μείωση είτε αύξηση του λογαριασμού μας. Είναι λοιπόν σημαντικό κατά την αναζήτησή μας για φθηνό τιμολόγιο ρεύματος να έχουμε υπόψιν μας το ρόλο που παίζει η οριακή τιμή συστήματος.

Ποια είναι η χρέωση της Οριακής Τιμής Συστήματος;

Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα για του πως ακριβώς χρεώνεται η ΟΤΣ σε έναν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Ας υποθέσουμε πως η οριακή τιμή ήταν 60€/MWh και εμείς το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταναλώσαμε 1,5MWh. Για να υπολογίσουμε τη χρέωση που θα έχουμε θα πρέπει από το λογαριασμό μας να αφαιρέσουμε την τιμή που μας έχει δώσει ο πάροχος (55€/MWh) από τη μέση ΟΤΣ(60€/MWh). Τη διαφορά που θα βρούμε (5€/MWh) την πολλαπλασιάζουμε με την κατανάλωση που είχαμε (1,5MWh). Κάνοντας την πράξη θα δούμε πως για το συγκεκριμένο τετράμηνο θα πληρώσουμε 7,5€ παραπάνω στο λογαριασμό μας.

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε τη διαφορά αν η ΟΤΣ είναι χαμηλότερη από το κατώτερο όριο που μας έχει δώσει ο προμηθευτής μας.

Φυσικά το εύρος της ζώνης όπως και η κατώτερη και ανώτερη τιμή ΟΤΣ διαφέρει από πάροχο σε πάροχο αλλά μπορεί και να διαφέρει ανάλογα με το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει.

Μέση οριακή Τιμή Συστήματος 2016-2022

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πως διαμορφώνεται η Τιμή Εκκάθαρσης Αγοράς τα τελευταία χρόνια και πως αυτό επηρεάζει τα χρήματα που πληρώνουμε για το λογαριασμό ρεύματος.

Μέση ΟΤΣ 2022

Ιανουάριος 227,30€/Μwh
Φεβρουάριος 211,71€/Μwh

Μέση ΤΑΕ 2021

Ιανουάριος 52,52€/Μwh
Φεβρουάριος 50,36€/Μwh
Μάρτιος 57,64€/Μwh
Απρίλιος 64,17€/Μwh
Μάιος 63,16€/Μwh
Ιούνιος 83,47€/Μwh
Ιούλιος 101,86€/Μwh
Αύγουστος 121,72€/Μwh
Σεπτέμβριος 134,73€/Μwh
Οκτώβριος 198,32€/Μwh
Νοέμβριος 228,87€/Μwh
Δεκέμβριος 235,38€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2020

Ιανουάριος 58,38€/Μwh
Φεβρουάριος 49,23€/Μwh
Μάρτιος 43,65€/Μwh
Απρίλιος 28,51€/Μwh
Μάιος 34,27€/Μwh
Ιούνιος 34,04€/Μwh
Ιούλιος 41,13€/Μwh
Αύγουστος 46,13€/Μwh
Σεπτέμβριος 46,62€/Μwh
Οκτώβριος 47,22€/Μwh
Νοέμβριος 52,66€/Μwh
Δεκέμβριος 58,39€/Μwh

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2019

Ιανουάριος 75,28€/Μwh
Φεβρουάριος 69,01€/Μwh
Μάρτιος 59,87€/Μwh
Απρίλιος 62,40€/Μwh
Μάιος 65,91€/Μwh
Ιούνιος 68,14€/Μwh
Ιούλιος 62,14€/Μwh
Αύγουστος 64,02€/Μwh
Σεπτέμβριος 60,91€/Μwh
Οκτώβριος 63,32€/Μwh
Νοέμβριος 55,35€/Μwh
Δεκέμβριος 59,68€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2018

Ιανουάριος 53,49€/Μwh
Φεβρουάριος 51,64€/Μwh
Μάρτιος 44,27€/Μwh
Απρίλιος 50,35€/Μwh
Μάιος 56,32€/Μwh
Ιούνιος 60,69€/Μwh
Ιούλιος 64,42€/Μwh
Αύγουστος 63,83€/Μwh
Σεπτέμβριος 67,06€/Μwh
Οκτώβριος 71,40€/Μwh
Νοέμβριος 69,30€/Μwh
Δεκέμβριος 71,25€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2017

Ιανουάριος 74,59€/Μwh
Φεβρουάριος 56,22€/Μwh
Μάρτιος 46,22€/Μwh
Απρίλιος 44,57€/Μwh
Μάιος 45,73€/Μwh
Ιούνιος 51,32€/Μwh
Ιούλιος 52,54€/Μwh
Αύγουστος 50,56€/Μwh
Σεπτέμβριος 53,06€/Μwh
Οκτώβριος 54,88€/Μwh
Νοέμβριος 70,45€/Μwh
Δεκέμβριος 56,19€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2016

Ιανουάριος 48,76€/Μwh
Φεβρουάριος 43,92€/Μwh
Μάρτιος 40,78€/Μwh
Απρίλιος 38,97€/Μwh
Μάιος 41,25€/Μwh
Ιούνιος 41,31€/Μwh
Ιούλιος 42,60€/Μwh
Αύγουστος 39,07€/Μwh
Σεπτέμβριος 39,94€/Μwh
Οκτώβριος 43,17€/Μwh
Νοέμβριος 43,11€/Μwh
Δεκέμβριος 51,09€/Μwh