Φορείς
ρεύματος, φυσικού αερίου

ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών ιδρύθηκε μόλις το 2020 και είναι αποτέλεσμα της διάσπασης του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ. Βασικός μέτοχος της

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι υπουργείο αρμόδιο για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας. Το ΥΠΕΝ εποπτεύει φορείς περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και φορείς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.